Θέμα: ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ-ΖΩΑΓΟΡΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε)
Ημ/νια: 24/10/2019 14:59:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω184ΩΚ8-Δ2Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών