Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για το έργο ¨Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης"
Ημ/νια: 07/10/2019 15:07:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8ΠΠΩΚ8-ΙΑΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών