Θέμα: Εκσκαφή πεζοδρομίου για την υποβάθμιση του επί της οδού Δημοκρίτου – 10 (κ. Χατζόπουλος Εμμανουήλ)
Ημ/νια: 04/07/2019 11:12:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 659ΜΩΚ8-5ΒΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών