Θέμα: Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο κτίριο επί της οδού 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ αρ. 4 στην Ξάνθη
Ημ/νια: 19/09/2018 10:56:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΧΛΩΚ8-ΚΦΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών