Θέμα: Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο κτίριο επί της οδού ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ αρ. 10 στην Ξάνθη , με αριθμό φακέλου Φ18.1060
Ημ/νια: 19/09/2018 10:28:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΦΧΩΚ8-00Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών