Θέμα: Αποσφράγιση του ανελκυστήρα που είναι στο κτίριο επί της οδού ΚΛΕΜΑΝΣΩ αρ. 87 στην Ξάνθη »
Ημ/νια: 05/09/2018 12:29:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΙ5ΟΩΚ8-1ΦΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη