Θέμα: Αποσφράγιση του ανελκυστήρα που είναι στο κτίριο που στεγάζετε το 5ο Γυμνάσιο & το 4ο Λύκειο Ξάνθης στην περιοχή της Νεάπολης Ξάνθης
Ημ/νια: 26/07/2018 12:42:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΨ7ΩΚ8-Χ04

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη