Θέμα: Αποσφράγιση του ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο επί της οδού ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ αρ. 9Α στην Ξάνθη , με αριθμό φακέλου Φ18.160
Ημ/νια: 31/01/2018 09:56:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΦΛΩΚ8-Ω7Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη