Θέμα: Αποσφράγιση του ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο επί της οδού ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ αρ. 15 στην Ξάνθη , με αριθμό φακέλου Φ18.5.
Ημ/νια: 22/01/2018 13:55:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΛΡ4ΩΚ8-8ΣΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη