Θέμα: Αποσφράγιση του ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο επί της οδού Πρωταγόρα αρ. 20 στην Ξάνθη , με αριθμό φακέλου Φ18.18.
Ημ/νια: 03/01/2018 13:09:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΨ7ΩΚ8-ΙΞ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη