Θέμα: Παροχή έγκρισης για χρήση ψηφιακής υπογραφής και έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
Ημ/νια: 16/11/2017 12:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΑΝΩΚ8-2Λ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη