Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ αριθ. (1749) ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ:Για τις εργασίες του έργου :Διέλευση του Χερσαίου Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) στα Σημεία C0483, C0484, C0485, C0487 με ανοιχτή εκσκαφή και στο σημείο C0490(RD4) με Οριζόντια Διάτρηση εντός των ορίων του Δήμου Ξάνθης.
Ημ/νια: 15/09/2017 14:25:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΠΡ1ΩΚ8-ΛΤ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη