Θέμα: Αποσφράγιση του ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο επί της οδού Μ.ΑΣΙΑΣ αρ. 19 στην Ξάνθη , με αριθμό φακέλου Φ18.32.
Ημ/νια: 16/08/2017 11:24:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΞΖΩΚ8-Ζ9Υ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη