Θέμα: Αποσφράγιση του ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο επί της οδού ΑΙΜΟΥ αρ. 1 (Β) στην Ξάνθη , με αριθμό φακέλου Φ18.281.»
Ημ/νια: 28/02/2017 12:45:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69Μ1ΩΚ8-ΣΦΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη