Θέμα: Αποσφράγιση του ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο επί της οδού Παρόδου Απόλλωνος αρ. 4-6 στην Ξάνθη , με αριθμό φακέλου Φ18.1571
Ημ/νια: 26/04/2016 14:02:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 650ΩΩΚ8-Ν7Δ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη