Θέμα: Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο κτίριο επί της οδού Κλεμανσώ αρ. 93-95 στην Ξάνθη, με αριθμό φακέλου Φ18.896
Ημ/νια: 13/04/2016 10:16:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 60ΦΠΩΚ8-Ε75

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη