Θέμα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Ε.Α.»
Ημ/νια: 23/03/2016 13:53:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ16ΕΩΚ8-ΔΦ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη