Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ημ/νια: 07/12/2011 10:44:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 456ΑΩΚ8-ΧΞ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη