Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ημ/νια: 22/12/2011 13:29:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 45Ψ9ΩΚ8-6ΒΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη