Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 29/11/2019 10:48:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0Ξ6ΩΚ8-3Ψ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής