Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 30/09/2019 09:26:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ψ4ΒΩΚ8-Χ9Υ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής