Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 30/08/2019 14:16:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 617ΝΩΚ8-ΖΞΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής