Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Ημ/νια: 31/10/2017 09:41:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω44ΡΩΚ8-ΦΞΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας ΖωήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη