Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟ ΤΥΠΟΥ "PG 280 DW" ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΚΑ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2016 10:24:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝ7ΘΩΚ8-ΨΧΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη