Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 252/5542/16-02-2016 απόφασης του Δημάρχου Ξάνθης σχετικά με τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980.
Ημ/νια: 19/02/2016 13:22:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΘΛΩΚ8-Ζ7Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη