Θέμα: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Ημ/νια: 16/02/2016 09:11:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΚΧ9ΩΚ8-ΘΡ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη