Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΤΟΥ Ν.3518/2006 - ΠΥΡΝΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ημ/νια: 15/02/2016 10:33:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΩΙΩΚ8-ΜΤΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη