Θέμα: ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ NΟEMΒΡΙΟΥ 2015 - VOLTERRA A.E.
Ημ/νια: 09/02/2016 09:35:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω4ΡΥΩΚ8-ΕΧΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη