Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1,5%ο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/01/2016 - ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
Ημ/νια: 09/02/2016 09:44:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΞΧΩΚ8-ΘΩΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη