Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ "ΠΙΛΛΑΡ"
Ημ/νια: 09/02/2016 08:56:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΛ7ΩΚ8-ΣΧΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη