Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΔΙΔΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 08/02/2016 13:50:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΥΖΩΚ8-Η5Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη