Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΑΣΗΞΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 08/02/2016 12:01:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΨΘΩΚ8-Μ7Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη