Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2016 (ΑΠΟΦ. Ο.Ε. 18/2016) - ΓΚΙΡΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ημ/νια: 08/02/2016 12:01:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Τ4ΤΩΚ8-Δ6Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη