Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2015) - ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ημ/νια: 08/02/2016 08:35:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7Δ6ΩΚ8-ΡΛΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη