Θέμα: ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (τελική) - ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΤΣΟΜΠΑΝΙΚΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ημ/νια: 05/02/2016 09:26:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7ΕΔΩΚ8-93Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη