Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) -ΘΡΑΚΗ" - ΘΡΑΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Μ.ΕΠΕ
Ημ/νια: 03/02/2016 11:33:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7Ο2ΩΚ8-ΕΜΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη