Θέμα: ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK
Ημ/νια: 29/01/2016 11:34:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΠ6ΩΚ8-Ω14

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη