Θέμα: ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 20/01/2016 11:32:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω2ΒΩΩΚ8-ΛΛΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη