Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ημ/νια: 14/01/2016 13:41:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘ6ΞΩΚ8-ΛΥΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη