Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 2015) - ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΡΔΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 12/01/2016 13:26:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ44ΣΩΚ8-ΛΨ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη