Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ''ΜΑΚΙΤΑ''(ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1024/2015) - ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2016 11:53:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω2ΨΟΩΚ8-2Ξ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη