Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΔΙΔΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 12/01/2016 10:59:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΖΠΩΚ8-07Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη