Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΑΖΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 12/01/2016 10:48:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω40ΗΩΚ8-7ΞΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση