Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 1492 ΤΟΥ ΤΜ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.47596/09-10-2015) - ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡ.
Ημ/νια: 12/01/2016 10:00:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7ΡΔΩΚ8-ΠΩΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη