Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 352/2015) - ΑΥΓΕΡΑΚΗ Α. - ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ Β. Ε.Ε.
Ημ/νια: 12/01/2016 10:03:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΗΡΩΚ8-ΠΗΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη