Θέμα: ΕΡΓΟ - (6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ14ου ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ.ΕΠΙΔΕΙΚΤ.Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ - ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. - ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.
Ημ/νια: 07/01/2016 13:49:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0ΣΘΩΚ8-1Ι2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη