Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΟΥ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ - ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 07/01/2016 13:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω72ΓΩΚ8-9ΞΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη