Θέμα: ΕΡΓΟ - (4η ΕΝΤΟΛΗ) - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ (ΣΑΤΑ) - Κ/Ξ ΓΑΛΗΝΟΥ Ε. - ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ.
Ημ/νια: 07/01/2016 12:17:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨΘΩΚ8-Χ45

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη