Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 510/2015) - ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Ημ/νια: 07/01/2016 10:33:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟ81ΩΚ8-Σ1Ζ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη