Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.ΕΝ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ" (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013) - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 07/01/2016 10:06:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΚΠΩΚ8-ΡΥ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη